Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet | University of Helsinki

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi

Palvelun avulla voit aktivoida itsellesi yliopiston käyttäjätunnuksen sekä samalla sitoudut noudattamaan ja allekirjoitat sähköisesti Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Käyttääksesi palvelua tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Palvelun sisältämät vaiheet on kerrottu käyttöohjeessa.Aloita


University of Helsinki username activation

With this service you can activate your username and accept and sign electronically the end user license for information systems at the University of Helsinki.

To use this service you must authenticate yourself using your Finnish online banking credentials or a Mobile Certificate. Stages of the service are described in the user guide.Start


Aktiveringen av användarnamnet vid Helsingfors universitet

Med hjälp av denna service kan du aktivera dig ditt användarnamn i universitet samt förbind a dig för och elektroniskt underteckna användarvillkoren för Helsingfors universitets datasystem.

För att använda servicen måste du autentiseras med finländska nätbankkoder eller med mobilcertifikat. Etapper som servicen består av berättas i användningshandboken.Börja